cat | esp
Facebook
Academia oposicions Logo
93 860 45 61
Informa't al tel:
Cercador:  

Sector Cossos de seguretat

Mosso d'Esquadra

Desenvoluparàs totes aquelles tasques i funcions de cooperació encaminades a garantir la seguretat ciutadana (civil i viària), l'ordre públic i el compliment de la normativa a Catalunya. El Cos de Mossos d'Esquadra actua (juntament amb altres cossos específics) en diversos àmbits tant de l'entorn públic com privat en els que exerceix un control preventiu i d'intervenció, fins hi tot en situacions d'emergència.

REQUISITS DE L'ALUMNE

• Ser espanyol.
• Haver complert els 18 anys i no arribar als 35 anys.
• No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.
• No estar inhabilitat penalment per a l'exercici Públic. Estar en possessió del permís de conduir B.
• Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent.
• Estatura mínima 1'65 m. els homes i 1'60 les dones.
• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.
• Signar un compromís de portar armes.
• Nivell B de català.
* Et preparem totes les proves(teòrica, psicotècnica, personalitat, proves físiques i entrevista personal) des del primer dia.

ÍNDEX DE TEMES

I: ÀMBIT INSTITUCIONAL: 9 TEMES.
II: ÀMBIT DE LES CIÈNCIES SOCIALS I DE CONEIXEMENT DE L'ENTORN: 8 TEMES.
III: ÀMBIT DE SEGURETAT I POLICIA: 9 TEMES.
IV: ÀMBIT D'ACTUALITAT NACIONAL I INTERNACIONAL.

 

GARANTIES

• Preparació des de casa teva i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.
• Opció a assistir a classes presencials.
• Textos revisats i actualitzats.
• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.
• Cada unitat didàctica disposa d'autoavaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.
• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.
• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.
• Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.
• Preparació de totes les proves físiques.
• Informació a l'alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol·licituds.

Necessites més informació sobre aquesta oposició?


Nom * :
Cognoms * :
Població * :
C. postal * : Telèfon * :
Email * :


En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers “Alumnes”, amb l'objectiu de poder oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, enviant un missatge per correu electrònic a info@triaformacio.cat
O bé informa’t al telf.
93 860 45 61

Convocatòries


01/07/2015 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues Borsa de treball de places de Personal d'Oficis de la brigada municipal Termini fins al dia 20/07/2015
30/06/2015 Ajuntament de Palafrugell Convocatòria de 2 places d'Agent de la Policia Local Termini fins al dia 20/07/2015



Crèdits | Nota legal
Tria Formació | C/ Indústria, 47 baixos | 08402 Granollers (Barcelona) Telf. 93 860 45 61 | Com arribar a Tria Formació | Academia d'oposicions | info@triaformacio.cat